Do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, kanclerz Angeli Merkel, prezeski Christine Lagarde oraz do wszystkich przywódców UE:
„Władza, którą sprawujecie, pozwala Wam wyprowadzić Europę i świat z czeluści kryzysu, jaki wywołała ta pandemia, i skierować nas ku jaśniejszej, zielonej przyszłości.

Od Was zależy, czy Zielony Ład stanie się europejskim planem odbudowy – i czy Europa zainwestuje setki miliardów euro w tworzenie zielonych miejsc pracy i takie przekształcenie naszej gospodarki, by stała się zielona i sprawiedliwa. Liczymy, że powołacie zielony bank i stworzycie specjalny budżet klimatyczny, a wszelkie środki finansowe będą wydawane zgodnie z postanowieniami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Nadszedł czas, by definitywnie odejść od paliw kopalnych, podatkami obciążyć zyski korporacji zamiast zwykłych ludzi i rozkręcić zieloną rewolucję energetyczną, której rozpaczliwie potrzebujemy.

Razem mamy dość siły, by zwalczyć przeciwności i odbudować Europę po tym wielkim kryzysie. Mamy dość środków, by nikogo nie pozostawić na pastwę losu. Mamy dość rozumu, by nie pozwolić, aby wychodzenie z kryzysu wywołanego pandemią ściągnęło nam na głowy jeszcze większy kryzys klimatyczny.”

form

Wśród naszych sygnatariuszy.

Wezwanie wystosowane przez ponad 700 młodych działaczy, klimatologów, związkowców, ekonomistów, przedsiębiorców i czołowych przedstawicieli władz lokalnych, krajowych i europejskich wybranych ze wszystkich 27 państw członkowskich, z wsparcie już ponad miliona obywateli

Apel europejski: trzy rozwiązania na rzecz klimatu i miejsc pracy

Do Pani von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej,
Do Szefów Państw i Rządów UE

Nasze społeczeństwo przeżywa obecnie brutalny szok w związku z koronawirusem. Priorytetem jest oczywiście ratowanie życia i zdrowia oraz miejsc pracy, ale kryzys nie powinien sprawić, że zapomnimy o zagrożeniu klimatycznym. Nadszedł właśnie czas, aby zbudować nowy Europejski Pakt na rzecz klimatu i zatrudnienia – i jest to obecnie ważniejsze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.


Ostatnie tygodnie były bardzo trudne, ale mimo wszystko mieliśmy wodę pitną w naszych domach, firmach i szpitalach… Co się stanie, jeśli zmiany klimatu przyspieszą i jeśli za 15 lub 20 lat w niektórych dużych miastach przez kilka miesięcy będzie brakowało wody?


Europejski Zielony Ład jest najlepszym sposobem na dokonanie realnych zmian, których Europa potrzebuje, aby wyjść z kryzysu COVID-19, wygenerować miliony miejsc pracy i stworzyć możliwie najbardziej odporną gospodarkę. Aby tak się stało, Zielony Ład potrzebuje finansowania z prawdziwego zdarzenia.

This image has an empty alt attribute; its file name is 5.jpg


Jesteśmy studentami, klimatologami, ekonomistami, związkowcami, przedsiębiorcami, obywatelami i przedstawicielami społeczeństwa na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim, (byłymi) posłami i (byłymi) ministrami z bardzo różnych środowisk. Jesteśmy przekonani, że ekologiczna transformacja jest nie tylko kwestią przetrwania, ale także moralnym obowiązkiem i szansą dla Europy, aby ‘wynaleźć się’ na nowo po kryzysie COVID-19.


Kryzys klimatyczny wymaga przejścia na energię odnawialną, zwiększenia efektywności energetycznej i izolacji wszystkich budynków, zwiększenia roli transportu publicznego, przekształcenia naszego modelu rolnictwa, ochrony różnorodności biologicznej, ochrony lasów i oceanów, a także opracowania strategii adaptacyjnych oraz naprawczych. Wszystkie te projekty napotykają jednakową przeszkodę: kto zapłaci?


Pracując nad scenariuszem celu 40% redukcji emisji do 2030 r., Komisja Europejska „oszacowała, że ​​osiągnięcie obecnych celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. będzie wymagało dodatkowych 260 miliardów euro inwestycji rocznie” (komunikat o Europejskim Zielonym Ładzie, 12/2019). Już w 2016 r. oszacowano, że luka inwestycyjna wyniesie aż 529 mld EUR rocznie, począwszy od 2021 r. (dla scenariusza zakładającego zmniejszenie emisji o 47% do 2030 r.). Dzisiaj, przy bardziej ambitnym celu, potrzeby inwestycyjne muszą zostać odpowiednio zwiększone.


Plany Komisji Europejskiej na sfinansowanie Zielonego  Ładu opiewają na znacznie mniejsze kwoty; „Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy” zapewniłby około 100 miliardów euro rocznie i, co niepokojące, nie jest nawet pewne, czy uda się je faktycznie zebrać. Jak dotąd obiecane finansowanie Zielonego Ładu jest o wiele – od 2 do 10 razy – za małe, aby zapewnić mu szansę sukcesu. Bez środków o odpowiedniej wysokości Zielony Ład nie będzie w stanie zrealizować swoich obietnic.


Aby wygrać bitwę o klimat, niniejszym wzywamy do uwzględnienia wiarygodnych rozwiązań w celu sfinansowania Zielonej Ładu z prawdziwego zdarzenia jako jednego z głównych filarów ogłoszonego właśnie planu odbudowy dla Europy, oraz uznania klimatycznego stanu wyjątkowego.


Aby nadać sprawie międzynarodowy impet, Unia Europejska musi – z odpowiednim wyprzedzeniem przed kolejnym szczytem COP26 – uzgodnić zwiększenie celu klimatycznego na 2030 r. zgodnie z konsensusem naukowym i celem Porozumienia Paryskiego (1,5 ° C). Aby państwa członkowskie mogły poprzeć takie rozwiązanie, należy określić sposób sfinansowania okresu przejściowego.


W tym celu proponujemy trzy rozwiązania, które mają duże szanse na osiągnięcie szerokiego porozumienia:


1. Zaprzestać wszelkich dopłat i inwestycji w paliwa kopalne, aby radykalnie ograniczyć  ich zużycie. Europejskie prawo klimatyczne musi prowadzić do zakazania wszystkim państwom członkowskim dalszego subsydiowania paliw kopalnych. Musi również zagwarantować, że wszystkie banki (prywatne i publiczne) oraz firmy ubezpieczeniowe działające w Europie zapewnią przejrzystość wszystkich swoich działań i stopniowo wycofają się z inwestycji kopalnych. W 2010 r. w celu walki z unikaniem podatków Barack Obama uchwalił ustawę FATCA. Zamknęła ona rynek amerykański dla banków, które nie zapewniły amerykańskim organom podatkowym pełnej przejrzystości. Podobnie, aby walczyć ze zmianami klimatu, potrzebujemy „Klimatycznej ustawy FATCA”. Zapewni ona dostęp do rynku unijnego jedynie tym bankom i firmom ubezpieczeniowym, które zmodyfikują swoje inwestycje odpowiednio do sytuacji kryzysu klimatycznego.

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-3.jpg


2. Europejski Bank Centralny wygenerował 2600 miliardów euro od 2015 r. Tylko 11% tych olbrzymich kwot trafiło dotychczas do realnej gospodarki, podczas gdy większa część posłużyła do spekulacji. W 2020 r. EBC wyemituje kolejne 240 miliardów euro. Ważne jest, aby pieniądze te były inwestowane w klimat i miejsca pracy. Miliardy te muszą zasilić Bank Klimatu i Różnorodności Biologicznej, który zapewni każdemu państwu członkowskiemu nieoprocentowane pożyczki (do 2% PKB danego kraju rocznie przez 30 lat, tj. 300 mld EUR).

This image has an empty alt attribute; its file name is bank_pogonic_sstock.jpg


3. Jeżeli każda rodzina, każda mała firma i każdy region ma zainwestować w dogłębną transformację w kierunku zerowej emisji dwutlenku węgla, pożyczki o zerowym oprocentowaniu nie wystarczą, ponieważ zwrot z inwestycji jest ograniczony lub niepewny. Aby uzyskać efekt katalityczny, pożyczki muszą być uzupełnione dotacjami publicznymi. Średnia stawka podatku od osób prawnych w Europie spadła o połowę w ciągu czterdziestu lat (z 45% do 19%) . Europejski podatek od zysków od dużych firm w wysokości 5% (skorygowany stosownie do ich śladu węglowego), w połączeniu z innymi zasobami własnymi UE, przyniósłby 100 miliardów euro rocznie. Środki o takiej wysokości mogłyby zasilić prawdziwy Budżet UE na rzecz Klimatu i Różnorodności Biologicznej. Te dodatkowe 100 miliardów sprawiłoby, że ponad połowa unijnego budżetu zostałaby przeznaczona na ochronę klimatu i wspomożenie transformacji zarówno publicznej, jak i prywatnej.

This image has an empty alt attribute; its file name is 1.jpg

Powyższe trzy rozwiązania zapewniłyby wystarczające środki na sfinansowanie sprawiedliwej transformacji, która byłaby fair dla pracowników, społeczności i obywateli. Umożliwiłyby one Europejskiemu Zielonemu Ładowi stworzenie ponad 5 milionów miejsc pracy w UE, a także poprawiłyby warunki życia milionów rodzin i pobudziłyby inwestycje w gospodarkę bezemisyjną. W obliczu zagrożenia klimatycznego, wszyscy – bez względu na nasze poglądy polityczne – musimy dążyć do tego, by Europejski Zielony Ład osiągnął sukces.


Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała w lipcu ubiegłego roku, że zainspirowała ją „pasja, przekonanie i energia tych milionów młodych ludzi, którzy wypowiedzieli się na naszych ulicach i znaleźli drogę do naszych serc”. Dodała: „Obowiązkiem naszego pokolenia jest ich nie zawieść”.


Unia Europejska narodziła się z węgla i stali.

This image has an empty alt attribute; its file name is logo.png

Może się odrodzić dzięki Europejskiemu Paktowi na rzecz klimatu i zatrudnienia!


Lista pierwszych sygnatariuszy.